Η οικονομική αποτίμηση του ΑΕΠ της Τουρκίας καταγράφηκε στα 800 δισ. δολάρια το 2014, με το ποσοστό του χρέους της χώρας να αναλογεί στο 48,5% του ΑΕΠ.

Η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση της χώρας (NIIP), που αντιστοιχεί στην διαφορά της αξίας μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της Τουρκίας στο εξωτερικό και των περιουσιακών στοιχείων στο εσωτερικό, που κατέχουν οι ξένοι, καταγράφηκε στα 382,2 δισ. δολάρια, τον Φεβρουάριο.
 

Ο παραπάνω δείκτης περιλαμβάνει τόσο την δημόσια όσο και την ιδιωτική περιουσία.