Σχεδόν έξι στους 10 πολίτες της Σερβίας και συγκεκριμένα το 59% στηρίζουν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της  Medium Galup.

Ως όρο τον οποίο η Σερβία πρέπει να εκπληρώσει για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 41% αναφέρει την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, το 21% απαραίτητο όρο θεωρεί τις ολοκληρωμένες μεταρρυθμίσεις, το 12% την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και το 12% την οικονομική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα, τα 2/3 των ερωτηθέντων τάσσονται κατά της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου με στόχο την ένταξη στην ΕΕ.

Το 66% των ερωτηθέντων είναι κατά της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας του Κοσόβου με στόχο την ένταξη στην ΕΕ και το 58% στηρίζει το διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας.

Η σχέση των πολιτών της Σερβίας έναντι της ΕΕ είναι σταθερή. Το 47% των πολιτών είπε ότι η θέση του είναι «γενικά θετική» και σε προηγούμενη έρευνα της εταιρείας που διενεργήθηκε για τις ανάγκες της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σερβία, τη θέση αυτή διατύπωσε ίδιο ποσοστό ερωτηθέντων.

Οι λόγοι για τους οποίους οι πολίτες στηρίζουν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι οικονομικής φύσης - καλύτερο μέλλον, ευημερία απάντησε το 46% των ερωτηθέντων, καλύτερο βιοτικό επίπεδο το 38% και περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης το 34%.