Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι Ελληνοκύπριοι Κύπριοι για τα θέματα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας RAI Consultants, την οποία έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, υπάρχει δυσαρέσκεια για τον τρόπο επιλογής των μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο και για τα κριτήρια διορισμού των εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα οι πολίτες θεωρούν πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι δεκτικοί σε αλλαγές.

Αν μπορούσαν να αλλάξουν κάτι, θα έδιναν περισσότερη προσοχή στις μεθόδους διδασκαλίας μέσα στις σχολικές αίθουσες και στη διδακτέα ύλη, ώστε τα παιδιά να μην χρειάζονται ιδιαίτερα μαθήματα. Από την έρευνα φαίνεται, επίσης, ότι τα παιδιά δεν είναι ιδιαίτερα χαρούμενα στο σχολείο και ότι στα ιδιαίτερα μαθήματα δεν «καταφεύγουν» μόνο οι μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία αλλά και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.

Η έρευνα διενεργήθηκε παγκύπρια από την εταιρία RAI Consultants κατά την περίοδο 24 Μαρτίου - 8 Απριλίου 2015, με δείγμα 1002 τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Το ζητούμενο της έρευνας ήταν να φανεί πώς βλέπει ο μέσος πολίτης την παρεχόμενη εκπαίδευση στην Κύπρο και να διαπιστωθεί κατά πόσο γνωρίζει τα σημαντικά θέματα που απασχολούν το εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι:

1. Όσον αφορά στο διορισμό των εκπαιδευτικών στη βάση ποιοτικών κριτηρίων, ποσοστό 62% του κοινού τα θεωρεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση του έργου και της ποιότητας των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 60% δηλώνει δυσαρεστημένη με το υφιστάμενο σύστημα διορισμών ενώ για το 27% η ικανοποίηση κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Μόλις το 10% του δείγματος δηλώνουν ικανοποιημένοι από το υφιστάμενο σύστημα διορισμών.

2. Το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέους τρόπους διδασκαλίας ως πολύ σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση του έργου και της ποιότητας των εκπαιδευτικών. Από την άλλη, μόνο το 13% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από την υφιστάμενη κατάσταση. Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων δηλώνει από μέτρια έως καθόλου ικανοποιημένη. Συγκεκριμένα, το 45% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο και το 37% μετρίως ικανοποιημένο με την υφιστάμενη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε νέες μεθόδους διδασκαλίας.

3. Ποσοστό 63% του κοινού αναφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι δεκτικοί σε αλλαγές. Αντίθετα, ποσοστό 57% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν είναι δεκτικοί σε αλλαγές και άλλο ένα ποσοστό της τάξης του 30% εκφράζει μέτρια ικανοποίηση από την υφιστάμενη κατάσταση.

4. Όσον αφορά στις επιλογές μαθημάτων που μπορούν να κάνουν οι μαθητές στο Λύκειο, ποσοστό 63% δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο, μόλις το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από το σύστημα επιλογής μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο. Το ποσοστό που δηλώνει δυσαρεστημένο από το εν λόγω σύστημα επιλογής μαθημάτων στο Λύκειο ανέρχεται στο 36%. Μέτρια ικανοποίηση εκφράζει ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 46%.

5. Ερωτώμενοι για το τι θα άλλαζαν στην εκπαίδευση και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, ποσοστό 21% αναφέρει ότι πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στους μαθητές εντός της αίθουσα διδασκαλίας καθώς και στην διδακτέα ύλη, ούτως ώστε τα παιδιά να μην χρειάζονται ιδιαίτερα μαθήματα. 'Αλλοι (19%) προτείνουν αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας, πέραν των συμβατικών, ώστε η εκπαίδευση να είναι πιο σφαιρική. Κάποιοι άλλοι, ποσοστό 18% θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ ένα 14% εισηγείται την κατάργηση του Ενιαίου Λυκείου. Μεταξύ των πολλών αυθόρμητων εισηγήσεων συγκαταλέγονται, επίσης, η αυστηρή πειθαρχία στους σχολικούς κανόνες (11%), η μείωση της διδακτέας ύλης (9%), η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η περισσότερη ασφάλεια στο χώρο του σχολείου κ.α.

6. Ένας στους τρεις γονείς με παιδιά 6-18 χρονών, νοιώθουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι χαρούμενα στο σχολείο. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 45% για παιδιά ηλικίας 13-18, ενώ είναι πιο χαμηλό σε όσους έχουν παιδιά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Οι γονείς θεωρούν ότι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά τους δεν είναι χαρούμενα στο σχολείο είναι το άγχος και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου λόγω και των ιδιαίτερων μαθημάτων, όπως επίσης και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.