Η Τουρκία και η Ιαπωνία αναμένεται να συνεργαστούν στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας. Το πλαίσιο εφαρμογής της συνεργασίας θα είναι διάρκειας 15 ετών, ενώ σύντομα αναμένεται να επισημοποιηθεί.

Η Ιαπωνία θα πραγματοποιεί μελέτες σκοπιμότητας, σχεδιασμό και κατασκευή πυρηνικών μονάδων, τεχνική υποστήριξη, εφοδιασμό με πυρηνικό καύσιμο, αλλά και εκπαίδευση σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων.

Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με μεγάλη ζήτηση ενέργειας, ενώ έχει προγραμματίσει και την κατασκευή δύο πυρηνικών σταθμών. Ο ένας, με ρωσική βοήθεια, στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας και ο άλλος, με βοήθεια από τη Γαλλία και την Ιαπωνία, στη Μαύρη Θάλασσα.