Οι επικεφαλής καινοτόμων έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ με στόχο τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών όταν εκδηλώνονται σεισμοί και τσουνάμι, πρόκειται να συμμετάσχουν σε ημερίδα με θέμα «Κίνδυνος από τσουνάμι στην Ευρώπη: Επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές της έρευνας», που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Καθοριστική αναμένεται να είναι η συμμετοχή του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτό συντονίζει τις εργασίες για το Παγκόσμιο Σύστημα Συναγερμού και Συντονισμού σε περίπτωση Καταστροφών (GDACS). Θα αντιπροσωπευθεί επίσης η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Παγκόσμια Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES).

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται τα εξής: τα διδάγματα από την πρόσφατη καταστροφή στην Ιαπωνία, με παρουσίαση από τον Μασαχίρο Γιαμαμότο της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής της UNESCO· η σοβαρότητα των κινδύνων για την Ευρώπη και οι δυνατότητες μετριασμού τους· μελλοντικές προκλήσεις για τους επιστημονικούς κλάδους με αντικείμενο τη μελέτη των σεισμών και των τσουνάμι· συγκεκριμένα πεδία στα οποία χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

«Η έρευνα της ΕΕ για τους σεισμούς και τα τσουνάμι έχει ήδη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στην εξεύρεση καινοτόμων τρόπων βελτίωσης της εκτίμησης των κινδύνων καθώς και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Τα τραγικά συμβάντα της Ιαπωνίας, και προσφάτως της Ισπανίας, υπογραμμίζουν την ανάγκη έντασης των προσπαθειών για την περαιτέρω βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης και αντιμετώπισης αυτών των φονικών φυσικών στοιχείων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οι υλικές καταστροφές», δήλωσε η Επίτροπος Κουίν, αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες.