Προβλήματα όπως ο μη εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος, η μειωμένη αγοραστική δύναμη, αλλά και η έλλειψη ρεαλιστικής ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων στην αγορά επιδρούν αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ρουμανία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, που έγινε για τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2015.

Σοβαρό παραμένει επίσης, το πρόβλημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τόσο από τις τράπεζες όσο και από την εισροή ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ρουμάνων καταναλωτών έχει επίσης, πολλαπλές συνέπειες, καθώς μειώνει την οικονομική ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, αυξάνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αλλά και ασκεί πιέσεις για τη μείωση των θέσεων εργασίας, προκαλώντας στην ουσία, αύξηση της ανεργίας.