Στην Ελλάδα ζητούν μειώσεις στους μισθούς, ενώ στην Βουλγαρία υπάρχουν και αυξήσεις, καθώς από την 1η Ιουλίου ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 380 λέβα ή 194 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Στην ουσία πρόκειται για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, ο οποίος από την 1η Ιανουαρίου του 2015, είχε θεσπιστεί στα 360 λέβα ή 184 ευρώ, μετά την εφαρμογή απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της γειτονικής χώρας.