Αντιπαράθεση μεταξύ των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και της αρμόδιας Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στη Βουλγαρία έχει προκαλέσει η διαμόρφωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέες τιμές που θα καθοριστούν από τις διαβουλεύσεις, θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας (ΝΕΚ) Πέτερ Ιλίεφ υποστηρίζει ότι όλο το πλαίσιο της νέας τιμολόγησης που έχει δρομολογηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή είναι παράνομο.

Η ΝΕΚ είχε επιπρόσθετο κόστος από την απώλεια της ενέργειας στο δίκτυο, αλλά και την υλοποίηση επισκευών, το οποίο αναμένεται να συντηρήσει το έλλειμμα της εταιρείας στα 1,778 εκατ. λέβα.

Η εταιρεία αντιδρά, καθώς εκτιμά ότι η επιδιωκόμενη τιμολογιακή πολιτική που θέλει να επιβάλλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του ελλείμματος της.