Στα 3,35 δισ. δολάρια διαμορφώθηκε ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών της ΠΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015, μειωμένος κατά 13,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΠΓΔΜ, το ύψος των εξαγωγών της χώρας, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015, ήταν στο 1,35 δισ. δολάρια, μειωμένο κατά 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2014, ενώ το ύψος των εισαγωγών στα 2 δισ. δολάρια, μειωμένο κατά 14,2% σε σύγκριση με τον ίδια περίοδο του 2014.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της ΠΓΔΜ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015 διαμορφώθηκε στα 650 εκατ. δολάρια.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015, η ΠΓΔΜ πραγματοποίησε ως επί το πλείστον εξαγωγές προς τα κράτη- μέλη της ΕΕ (77% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας) και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (11,3% επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας), ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της προήλθε από τα κράτη- μέλη της ΕΕ (62,9% επί των συνόλου των εισαγωγών της ΠΓΔΜ).

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της ΠΓΔΜ, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015, ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, χώρες με τις οποίες πραγματοποιήθηκε το 50,4% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της.
   
Οι εξαγωγές της ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2015, ανήλθαν στα 55 εκατ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν στα περίπου 155 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές στα Σκόπια, η μείωση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών όσο και η μεγάλη μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΠΓΔΜ που καταγράφηκε την περασμένη περίοδο (μείωση 36,3% το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014) οφείλεται κυρίως στην παρατεταμένη πολιτική κρίση στη χώρα, η οποία αφήνει όλο και πιο έντονα τα σημάδια της στην οικονομία.