Δεκαοκτώ μέτρα για την ενθάρρυνση των προσλήψεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται νέα πριμ, χαλάρωση του δικαιώματος στην εργασία αλλά και ενισχυμένες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ξένων μισθωτών.

Τα μέτρα αυτά στοχεύουν να «άρουν τους φραγμούς, τις αβεβαιότητες, να απλοποιήσουν τη ζωή» των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δήλωσε ο Μανουέλ Βαλς, κάνοντας λόγο για ένα «small business act [σ.σ.παραπέμπει στον ιταλικό νόμο για τη μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων] αλα γαλλικά».

Προκειμένου να «διευκολύνει το πρώτο βήμα» η κυβέρνηση θα θεσπίσει ένα πριμ 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις χωρίς υπαλλήλους (υπάρχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις στη χώρα) που θα προσλάβουν τον πρώτο υπάλληλό τους για μία περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε επίσης να θέσει ένα πλαφόν στις αποζημιώσεις που δίνονται από τα δικαστήρια στους μισθωτούς σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης.

Το μέτρο αυτό δεν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις ούτε «τις σοβαρές προσβολές του δικαιώματος στην εργασία», όπως οι διακρίσεις ή η παρενόχληση.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε χαλάρωση του δικαιώματος στην εργασία: τα συμβόλαια ορισμένου χρόνου ή προσωρινής απασχόλησης θα μπορούν να ανανεώνονται δύο φορές, αντί για μία όπως ισχύει σήμερα, χωρίς να επηρεάζεται η μέγιστη διάρκειά τους που είναι οι 18 μήνες. Έτσι οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να μονιμοποιούν τους εργαζομένους τους μετά το πρώτο συμβόλαιο προσωρινής απασχόλησης που συνάπτουν μαζί τους.

Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η καταφυγή σε «αποσπασμένους» μισθωτούς (υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η κυβέρνηση προβλέπει να ενισχύσει τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις σε περίπτωση κατάχρησης αυτών των συμβολαίων και να θεσπίσει κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που αναθέτουν εργασίες σε υπεργολαβικές επιχειρήσεις που ακούν αυτή την πρακτική.