Την αύξηση της κατανάλωσης και την ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Κροατία, αναμένει η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου της στη χώρα, Σάνια Μαντζάρεβιτς.

Η Παγκόσμια Τράπεζα περιμένει ανάπτυξη 0,5% στην Κροατία το 2015, 1,2% το 2016 και 1,5% το 2017.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις οικονομικές εξελίξεις στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, αλλά και στην Πολωνία, η πορεία οικονομικής ανάκαμψης της Κροατίας, γίνεται με πιο χαλαρούς ρυθμούς, καθώς υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των οικονομικών δεικτών.

Η Κροατία θα πρέπει να λάβει μέτρα για τη μεσοπρόθεσμη βελτίωση της είσπραξης φόρων, τον εξορθολογισμό των μισθολογικών δαπανών και των επιδοτήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό, τη μείωση μη-κοινωνικών δαπανών, αλλά και για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Τράπεζας.