Η Ρουμανία υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου.

Την προεδρία από την 1η Ιουλίου του Οργανισμού αναλαμβάνει εξάλλου η Ρουμανία όπως, δήλωσε ο υπουργός των Εξωτερικών της χώρας, Μπόγκνταν Αουρέσκου κατά τη διάρκεια της 32ης συνόδου του οργανισμού.

Στο επίκεντρο του άμεσου ενδιαφέροντος των κρατών-μελών του οργανισμού, βρίσκονται ζητήματα που σχετίζονται με την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών, προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.