Οι φετινές αμυντικές δαπάνες της Βουλγαρίας, καταγράφονται στα 979 εκατ. λέβα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΝΑΤΟ

Πρόκειται για τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες της γειτονικής χώρας κατά την τελευταία δεκαετία.

Το 2005, η Βουλγαρία είχε αμυντικές δαπάνες 1,05 δισ λέβα, ενώ το μεγαλύτερο επίπεδο αμυντικών δαπανών καταγράφηκε το 2010, στα 1,23 δισ λέβα.

Τα αναφερόμενα ποσά αμυντικών δαπανών υπολογίστηκαν σε σημερινές τιμές και χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του ΝΑΤΟ.

Οι φετινές αμυντικές δαπάνες της Βουλγαρίας, αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,2% επί του ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές.