Παράνομο έκρινε το  ιταλικό Συνταγματικό Δικαστήριο το «πάγωμα» των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγονται στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. 

Η τελική ετυμηγορία των δικαστών είναι πιθανόν να έλαβε υπόψη και τα στοιχεία του γενικού λογιστηρίου του κράτους, το οποίο και είχε υπολογίσει πως ενδεχόμενη καταβολή των οφειλόμενων ποσών για την περίοδο από το 2010 μέχρι και το 2015 θα υποχρέωνε το ιταλικό δημόσιο στην εξεύρεση τουλάχιστον 35 δισ. ευρώ - μια πραγματική «βόμβα» για τα ταμεία του κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι το «πάγωμα» των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων αποφασίσθηκε στην Ιταλία τα τελευταία έξι χρόνια ως μέσο για την περιστολή των κρατικών δαπανών, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.