Ουσιαστική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρέους και παροχή μεγαλύτερης βοήθειας, ζητά η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων.
 Στο κείμενο της διακήρυξης που εγκρίθηκε με την ολοκλήρωση των εργασιών του 12ου Συνεδρίου που εξέδωσε με τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου της στην Αθήνα, η ΣΕΣ τονίζει, ότι η ανάγκη αλλαγής της πολιτικής αυτής είναι επείγουσα και εκφράζει βαθιά ανησυχία, για τις μέχρι τώρα αρνητικές συνέπειες των πακέτων διάσωσης που επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

    Επισημαίνει, ότι τα μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί, στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, επιδείνωσαν την κατάσταση και οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν τώρα μια μακριά περίοδο βαθιάς ύφεσης, αύξησης του βάρους των χρεών και της ανεργίας.

    Οι κανόνες που διέπουν το δημόσιο χρέος πρέπει να προσαρμόζονται στην οικονομική πραγματικότητα και τις εξαιρετικές περιστάσεις και να μην προκαλούν ύφεση μέσω των μέτρων λιτότητας, διαφορετικά οι λαοί οδηγούνται στο να χρεώνονται ακόμα περισσότερο, θέτοντας έτσι την Ευρώπη και τα κράτη μέλη σε μεγάλο κίνδυνο».

    Η ΣΕΣ ζητά να γίνει δεκτή στην Ευρώπη μια Νέα Συμφωνία (New Deal) για τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό τάσσεται υπέρ μιας θετικής Ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται η έκδοση Ευρωομολόγων, η επιβολή φόρων επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η αποτελεσματική και αυστηρή ρύθμιση των χρηματαγορών και των οίκων αξιολόγησης.

    Απαιτεί να μπει τέλος στους φορολογικούς παραδείσους φορολόγηση στις υπέρογκες αμοιβές και τα μπόνους των διευθυντικών στελεχών.

    Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα εκτιμούν επίσης ότι οι πολιτικές της λιτότητας πιέζουν καθοδικά τους μισθούς τις συντάξεις και το βιοτικό επίπεδο των όλων των εργαζομένων της Ευρώπης.

    Οι πολιτικές αυτές εκφράζονται στο νέο Σύμφωνο για το Ευρώ (που εφαρμόζεται στην Ευρωζώνη και σε 6 ακόμα οικονομίες) με σημαντικές επιπτώσεις στους μισθούς αφού εμπεριέχει συστάσεις στα Κράτη Μέλη που αφορούν, συγκρίσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας, εχθρική στάση απέναντι στη μισθολογική αναπροσαρμογή και στις κεντρικές διαπραγματεύσεις, τη σύνδεση μισθού και παραγωγικότητας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός ή η συγκρισιμότητα, την καθοδική πίεση στους μισθούς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την προώθηση αυστηρών συνταγματικών ελέγχων στο δημόσιο χρέος.

    Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ζητά να δοθεί προτεραιότητα στα θεμελιώδη δικαιώματα έναντι των οικονομικών ελευθεριών και απαιτεί να δημιουργηθεί ένα Πρωτόκολλο Κοινωνικής Προόδου στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, μία αναθεωρημένη Οδηγία για τους εργαζομένους σε απόσπαση, και ένα Κανονισμό 'Monti II' (π.χ. κοινωνική ρήτρα).

    Απαιτεί να γίνεται σεβαστή η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία συλλογικών και μισθολογικών διαπραγματεύσεων να θεσπισθεί δικαίωμα απεργίας σε διεθνικά ζητήματα καθώς και να δημιουργηθεί ειδικό Εργατοδικείο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

    Θεωρεί αναγκαίο ώστε το θέμα της απασχόλησης να τεθεί στην κορυφή της Ευρωπαϊκής ατζέντας και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης καθώς και να υπάρξει μια συντονισμένη επίθεση στην ανεργία των νέων με εγγυήσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις θέσεις εργασίας.

    Η ΣΕΣ υποστηρίζει ότι οι μισθοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εχθρός αλλά σαν κινητήρια δύναμη της οικονομίας αφού τονώνουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, και ζητά να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά του μισθολογικού και φορολογικού ντάμπινγκ και να εφαρμοστεί η αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. Ακόμη, οι συντάξεις πρέπει να προστατεύονται και να διασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

    Στόχος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, για την περίοδο 2011-2014, είναι η καταπολέμηση της διακυβέρνησης της λιτότητας της αυξανόμενης δύναμης των ακροδεξιών και εθνικιστικών σχημάτων στην Ευρώπη, η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών η καταπολέμηση της ανεργίας των ανισοτήτων, των επισφαλών μορφών απασχόλησης. Ακόμη, η κινητοποίηση υπέρ της ανάπτυξης και της αειφορίας, η ενίσχυση των συνδικαλιστικών δυνάμεων και η επεξεργασία μιας κοινής απάντησης των εργαζομένων της Ευρώπης απέναντι στην αυξανόμενη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

    Οι εργασίες του 12ου Συνεδρίου της ΣΕΣ ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα και ολοκληρώθηκαν σήμερα με την εκλογή των νέων οργάνων. Το συνέδριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σαν έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης στους Έλληνες εργαζομένους.