Οι δημόσιες δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) στη Βουλγαρία έφτασαν στα 206,6 εκατ. λέβα το 2014, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τα κονδύλια του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής στη Σόφια.

 Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,25% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο (0,68%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Βουλγαρία διοχετεύεται σε ερευνητικές δράσεις που έχουν σχέση με τη διεύρυνση της γνώσης σε κεντρικούς φορείς, όπως τα πανεπιστήμια.