Συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο κατά της Διαφθοράς στη Βουλγαρία για πρώτη φορά.

Το Εθνικό Συμβούλιο κατά της Διαφθοράς (NCACP), συνεδρίασε για πρώτη φορά στη Βουλγαρία. Αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτή, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μεγκλένα Κούνεβα, δήλωσε ότι τα σχέδια δράσης κατά της διαφθοράς θα έχουν εκπονηθεί μέχρι τον Οκτώβριο.

Το συμβούλιο αποφάσισε ότι στις άμεσες προτεραιότητές του συμπεριλαμβάνεται η καταπολέμηση της διαφθοράς στους τομείς της είσπραξης φορολογίας, της αναδιοργάνωσης των τελωνείων, της υγείας, της αγροτικής οικονομίας, της εκμετάλλευσης των δασών, των μεταφορών, αλλά και της ενέργειας.

Οι δράσεις αυτές, έχουν ενταχθεί στο πενταετές πλάνο δράσης κατά της διαφθοράς (2015-2020). Παράλληλα, δρομολογούνται αλλαγές και στο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να ενισχυθούν οι εξουσίες της κυβέρνησ