Σε ελέγχους των οικονομικών των μεγάλων εφημερίδων της Βουλγαρίας προχώρησε η υπηρεσία φορολογικών εσόδων (NRA).

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε η καταβολή των φόρων και ο έλεγχος των φορολογικών στοιχείων, αλλά και η καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Των ελέγχων αυτών είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση αναφοράς, τον Ιούνιο, σχετικά με τους κινδύνους φοροδιαφυγής από τις επιχειρήσεις του Τύπου, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα οι μεγαλοεκδότες στη Βουλγαρία έμειναν εκτός φορολογικών ελέγχων.

Η υπηρεσία φορολογικών ελέγχων ετοιμάζει αναφορά για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, αλλά και στις εταιρείες που διαχειρίζονται on line μέσα ενημέρωσης.