Ελάττωση κατέγραψαν τα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις στη Βουλγαρία τον Ιούνιο, καταγράφηκαν στα 127,3 εκατ. λέβα, σημειώνοντας αναλογική μείωση 12% σε σύγκριση με τα έσοδα του Ιουνίου 2014. 

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε μείωση 15,8% στα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις των ξένων τουριστών, ενώ τα έσοδα από τις διανυκτερεύσεις των Βουλγάρων αυξήθηκαν κατά 4,5%.

Τον Ιούνιο του 2015, η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων και των λοιπών υποδομών τουριστικής φιλοξενίας ήταν σε ποσοστό 38,2%, σημειώνοντας ετήσια μείωση 6,2%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας καταγράφηκαν σε ποσοστό 51,2% στις τουριστικές μονάδες 4 και 5 αστέρων.