Έντεκα συνολικά υπουργικές θέσεις, από 33 σε 22, κατήργησε ο πρωθυπουργός του Ιράκ Χάιντερ αλ Αμπάντι στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου σχεδίου μεταρρυθμίσεων που έχει βασικό στόχο την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Ο Αμπάντι κατήργησε τις θέσεις των τριών αντιπροέδρων της κυβέρνησης όπως επίσης και τεσσάρων υπουργών και συγχώνευσε τέσσερα χαρτοφυλάκια σε άλλα υπουργεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κατήργησε το υπουργείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επίσης τρεις θέσεις αναπληρωτών υπουργών, ανάμεσά τους εκείνη του υφυπουργού επιφορτισμένου με το χαρτοφυλάκιο των Δικαιωμάτων των Γυναικών και του υφυπουργού Επαρχιακών και Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων. 

Συγχώνευσε επίσης το υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας με το υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας, το υπουργείο Περιβάλλοντος με το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το υπουργείο Ανοικοδόμησης και Στέγασης. Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων θα συγχωνευτεί με το Υπουργείο Πολιτισμού.


TAGS