Δύο χρόνια φυλάκισης έως και την ποινή του θανάτου θα αντιμετωπίζουν όσουν προβαίνουν σε αξιόποινες τρομοκρατικές πράξεις στην Αίγυπτο, αφού ο πρόεδρος της χώρας Αμπτέλ Φατάχ ελ Σίσι ενέκρινε έναν αντιτρομοκρατικό νόμο που θεσπίζει ειδικά δικαστήρια και παρέχει κάλυψη σε όσους τον εφαρμόζουν, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια εξέγερση τα τελευταία δύο χρόνια που στοχεύει να ρίξει την κυβέρνησή του.

Ο νόμο, επίσης, παρέχει κάλυψη σε στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές από νομικές επιπτώσεις για την υπερβολική χρήση βίας "κατά την άσκηση των καθηκόντων των".

Ο Σίσι είχε υποσχεθεί ότι θα εισαγάγει ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο τον Ιούλιο, μετά από μια έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου που κόστισε τη ζωή του ανώτατου εισαγγελέα της χώρας, του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου που είχε να δολοφονηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Η δημιουργία ή ηγεσία μιας "τρομοκρατικής οντότητας", όπως την ορίζει η κυβέρνηση, θα τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια, ενώ η συμμετοχή σε τέτοια ομάδα θα σημαίνει φυλάκιση μέχρι και δεκαετία.

Μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση "τρομοκρατικών ομάδων" επίσης θα σημαίνει ισόβια - η οποία ποινή στην Αίγυπτο ορίζεται στα 25 χρόνια. Η ηθική αυτουργία στη βία, που περιλαμβάνει "προώθηση ιδεών που επιδιώκουν βία", καθώς και η δημιουργία ή χρήση ιστότοπων που μεταδίδουν τέτοιες ιδέες, θα τιμωρούνται με ποινές μεταξύ πέντε και επτά ετών φυλάκισης.

Οι δημοσιογράφοι θα λαμβάνουν πρόστιμα όταν αντιτίθενται στην επίσημη άποψη περί τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό αποτελεί τροπολογία του πρωτότυπου σχεδίου του νόμου, που προέβλεπε φυλάκιση, και τροποποιήθηκε λόγω της κατακραυγής στη χώρα και το εξωτερικό.

Το Φεβρουάριο, ο Σίσι είχε υπογράψει και άλλον αντιτρομοκρατικό νόμο, που έδινε μεγάλο εύρος εξουσιοδότησης στις αρχές να απαγορεύσουν ομάδες βάσει διάφορων κατηγοριών, για πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ενότητα μέχρι τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.