Τo Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε., δεν μπορούν να επιτρέπουν την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα μόνο στους υπηκόους τους. Και αυτό διότι, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ευρωδικαστηρίου, ακόμη και αν οι συμβολαιογραφικές δραστηριότητες επιδιώκουν σκοπούς γενικού συμφέροντος, δεν συνιστούν συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και συνεπώς δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των σχετικών με την ελευθερία της εγκαταστάσεως των προσώπων, κοινοτικών διατάξεων.

Σημειώνεται πως σήμερα έξι χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Αυστρία), επιτρέπουν την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα μόνο στους υπηκόους τους.