Πρόθυμοι να βοηθήσουν τους πρόσφυγες εμφανίζονται οι περισσότεροι Σλοβένοι πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση

Στην έρευνα της εφημερίδας Σλοβένσκε Νόβιτσε το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει την υποχρέωση να βοηθήσει πρόσφυγες, το 30% απαντά ότι δεν έχει την υποχρέωση και το 8% δεν απαντά.

Ωστόσο, το 76% των Σλοβένων δηλώνει ότι θα βοηθήσει προσωπικά τους πρόσφυγες και ποσοστό μικρότερο του 1/5 απαντά ότι δεν θα βοηθήσει.

Όσον αφορά τον αριθμό των προσφύγων που θα πρέπει να δεχθεί η Σλοβενία, το 1/5 των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να δεχθεί 100 πρόσφυγες, το 40% απαντά ότι πρέπει να γίνουν δεκτοί αρκετές εκατοντάδες πρόσφυγες και το 15% εκτιμά ότι πρέπει να γίνουν δεκτοί περισσότεροι από 1000 πρόσφυγες.

Για το είδος της βοήθειας που προτίθενται να προσφέρουν, τα 3/4 των Σλοβένων απάντησαν ότι θα δώσουν είδη ένδυσης και υπόδησης, το 14% απαντά ότι θα δώσει χρήματα και μόνο το 3% απαντά ότι θα δεχθεί πρόσφυγες κάτω από την ίδια στέγη.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, εκείνοι που ζουν σε αστικά κέντρα και τα άτομα με ανώτατη εκπαίδευση δείχνουν περισσότερη προθυμία να βοηθήσουν τους πρόσφυγες.