Η Γερμανία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή του κατώτατου κοινωνικού επιδόματος Harzt IV σε πολίτες χωρών της ΕΕ, οι οποίοι δεν εργάστηκαν καθόλου ή είχαν βραχυπρόθεσμη απασχόληση στη Γερμανία. Την απόφαση αυτή έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στο Λουξεμβούργο.

Οι Ευρωπαίοι δικαστές δικαίωσαν τη συγκεκριμένη επιδοματική πολιτική της Γερμανίας, επικυρώνοντας σχετική νομοθετική διάταξη της χώρας. Στην αιτιολόγηση της απόφασης αναφέρεται ότι ο αποκλεισμός από κοινωνικά επιδόματα δεν παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Στο ΔΕΕ είχε προσφύγει μία Σουηδή, η οποία είχε εργαστεί σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης στη Γερμανία για συνολικό χρονικό διάστημα κάτω του ενός έτους. Ένα υποκατάστημα της υπηρεσίας εύρεσης εργασίας στο Βερολίνο χορηγούσε αρχικά στην ίδια και στις κόρες τις το επίδομα Hartz IV, το οποίο αργότερα διέκοψε.

Οι σχετικές διατάξεις στη Γερμανία προβλέπουν ότι άνεργοι πολίτες χωρών της ΕΕ που έχουν εργαστεί λιγότερο από έναν χρόνο στη χώρα δικαιούνται του επιδόματος Hartz IV για διάστημα έως και έξι μηνών. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου παύουν να είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος, πρόβλεψη που επικυρώθηκε με τη σημερινή απόφαση του ΔΕΕ.

Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία ακόμη που είχε λάβει πέρυσι το ΔΕΕ, όταν οι δικαστές απεφάνθησαν ότι μια χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων σε μετανάστες που δεν εργάζονται. Το 2014 το ΔΕΕ αναγνώρισε στη Γερμανία το δικαίωμα να μην χορηγεί Hartz IV σε Ευρωπαίους μετανάστες που δεν αναζητούν εργασία και εκτιμάται ότι εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να επωφεληθούν από το κοινωνικό σύστημα της Γερμανίας.