«Ανίσχυρη» είναι η απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ο αυστριακός υπήκοος Μαξιμίλιαν Σρεμς και χρήστης του Facebook υπέβαλε καταγγελία στην ιρλανδική αρχή ελέγχου (καθώς τα δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες τους Facebook στην ΕΕ διαβιβάζονται, εν όλω ή εν μέρει, από την ιρλανδική θυγατρική της Facebook σε διακομιστές που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες) ότι βάσει των αποκαλύψεων στις οποίες προέβη το 2013 ο Έντουαρντ Σνόουντεν σχετικά με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών (ιδίως της National Security Agency, NSA), η νομοθεσία και οι πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν παρέχουν ικανοποιητική προστασία από την παρακολούθηση, εκ μέρους των δημοσίων αρχών, των δεδομένων που διαβιβάζονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιρλανδική αρχή ελέγχου απέρριψε την καταγγελία, με την αιτιολογία ότι η Επιτροπή, στην από 26 Ιουλίου 2000 απόφασή της έκρινε ότι, στο πλαίσιο του καθεστώτος «ασφαλούς λιμένα» (Safe Harbor), οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε πως η ύπαρξη αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν εξαφανίζει ούτε περιορίζει την εξουσία που έχουν οι εθνικές αρχές ελέγχου βάσει του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οδηγίας.

Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η Επιτροπή δεν είχε την αρμοδιότητα να περιορίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εξουσίες των εθνικών αρχών ελέγχου» καθώς και ότι η από 26 Ιουλίου 2000 απόφαση της Επιτροπής είναι «ανίσχυρη».

Ως εκ τούτου, η σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου έχει ως συνέπεια η ιρλανδική αρχή ελέγχου να οφείλει να εξετάσει την καταγγελία του Μ. Σρεμς «με τη δέουσα επιμέλεια» και σε αυτήν να απόκειται, κατά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, να κρίνει αν βάσει της οδηγίας πρέπει να αναστείλει τη διαβίβαση δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών του Facebook προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την αιτιολογία ότι η χώρα αυτή δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Facebook: Επιτακτική ανάγκη ΕΕ-ΗΠΑ να βρουν λύση

Το Facebook ανακοίνωσε ότι είναι «επιτακτική» ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ να βρουν μια λύση ώστε να διασφαλίζονται «αξιόπιστες μέθοδοι νόμιμης μεταφοράς δεδομένων».

«Είναι επιτακτική ανάγκη οι κυβερνήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν αξιόπιστες μεθόδους για τη νόμιμη μεταφορά δεδομένων και ότι θα λύσουν όλα τα θέματα που συνδέονται με την παγκόσμια ασφάλεια», ανέφερε το Facebook Europe σε ανακοίνωσή του.

Η Γερμανία χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου

Από την πλευρά του το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρό μήνυμα» για τα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Η απόφαση αυτή αποτελεί «ένα ισχυρό μήνυμα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάικο Μαας.