Οι πολίτες της Κύπρου, σε ποσοστό 78%, θεωρούν ότι η ανεργία είναι η πρώτη και κύρια πρόκληση που θα πρέπει ν' αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου, το παραπάνω ποσοστό είναι το ψηλότερο που καταγράφεται στην ΕΕ, καθώς με βάση τον μέσο όρο, η μετανάστευση και η τρομοκρατία αποτελούν τις διογκούμενες ανησυχίες των άλλων Ευρωπαίων πολιτών.

Αν και το μεταναστευτικό σημειώνει αύξηση κατά 15%, σε σχέση με το 2013, εντούτοις μόλις το 38% των Κυπρίων πιστεύει ότι αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά πρόκληση για την ΕΕ.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, το 81% των ερωτηθέντων στην Κύπρο τάχθηκε υπέρ της άποψης για λήψη περισσότερων αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 75% θεωρεί ως θετική κίνηση την οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της ΕΕ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές ροές στις ακτές τους. Απολύτως σύμφωνο με την άποψη ότι οι διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι το 85%, ενώ ένα ποσοστό του 77% σημειώνει ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να απλοποιηθούν. Ως προς το ζήτημα των αιτητών ασύλου, οι απόψεις των Κυπρίων συμπίπτουν με τις απόψεις της πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς το 88% συμφωνεί στη διανομή τους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το 91% στον τρόπο διανομής σύμφωνα με τις δεσμευτικές ποσοστώσεις.

Ως προς την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, 61% των Κυπρίων θεωρεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενήργησαν μονομερώς για την αντιμετώπισή της σε αντίθεση με 33% που θεωρεί ότι υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης, 44% αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια, ποσοστό το οποίο ξεπερνά κατά 10% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ 36% εκτιμά ότι η κρίση θα διαρκέσει για πολλά χρόνια. Ποσοστό 68% των Κυπρίων θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δυο χρόνια, σ' αντίθεση με 40% του μέσου όρου στην ΕΕ, ενώ 23% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει.