Την Τετάρτη θα τεθεί σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Βάσει αυτού του κανονισμού, τα κράτη – μέλη θα μπορούν να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την πώληση και τη χρήση των εγκεκριμένων από την ΕΕ γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή ζωοτροφών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους.

Η επιτροπή Περιβάλλοντος και η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων προτείνουν την καταψήφιση της πρότασης, εκφράζοντας ανησυχίες ότι αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ανεφάρμοστη.