Το σύστημα ψύξης του πυρηνικού αντιδραστήρα και της δεξαμενής αποθήκευσης αναλωθέντος καυσίμου στον αντιδραστήρα αρ. 5 στο πυρηνικό εργοστάσιο Νταΐτσι σταμάτησε να λειτουργεί. Εκπρόσωπος της Tepco ανέφερε ότι έχουν αρχίσει εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης που ψύχει το σύστημα κι εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων ψύξης δεν αναμένεται να προκαλέσει ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας στον αντιδραστήρα ούτε στην δεξαμενή αναλωθέντος καυσίμου.

Οι αντιδραστήρες αρ. 1 ως 4 στο εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταΐτσι είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές από το σεισμό και το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου, ενώ οι ζημιές στους αντιδραστήρες αρ. 5 και 6 είχαν θεωρηθεί ως λιγότερο σοβαρές.