Προσωρινή απόφαση σύμφωνα με την οποία, οι γάλλοι αστυνομικοί θα μπορούν θα οπλοφορούν και όταν θα βρίσκονται εκτός υπηρεσίας, εάν το επιθυμούν και αφού το γνωστοποιήσουν στους ανωτέρους τους δημοσιεύθηκε σήμερα μετά τις επιθέσεις της Παρασκευής στο Παρίσι.

Όπως ορίζει η απόφαση, οι αστυνομικοί θα μπορούν να κρατούν το υπηρεσιακό τους όπλο και να το χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ θα πρέπει να φορούν ένα διακριτικό που θα αναγράφει "αστυνομία" για την αποφυγή σύγχυσης σε περίπτωση επέμβασής τους, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης.

Τα αστυνομικά συνδικάτα είχαν διατυπώσει από το Σάββατο, την επομένη των τρομοκρατικών επιθέσεων, αίτημα για συστηματικότερο και θεσμικό οπλισμό των αστυνομικών, κυρίως κατά τις ημέρες του ρεπό τους.