Σε όλο τον κόσμο, η φράση που πληκτρολογήθηκε περισσότερο από όλες στο Google ήταν "Why Paris?". H Google έδωσε στη δημοσιότητα ένα infographic στο οποίο με ιδιαίτερα διαδραστικό τρόπο δείχνει ποιές ήταν οι αναζητήσεις εκείνες τις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι.