Τη δημιουργία θέσεων υποδοχής υπό τη μορφή ενοικίασης διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, κουπονιών για ξενοδοχεία και ανάδοχων οικογενειών, ώστε να δοθεί ζωτική βοήθεια σε ανθρώπους που αιτούνται διεθνή προστασία στη χώρα, προβλέπει το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων της Ε.Ε. για την Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κομισιόν. Η Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο για την επιλογή των οργανώσεων, με τις οποίες θα συνεργαστεί για τη δημιουργία 20.000 θέσεων υποδοχής αιτούντων άσυλο

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Νοεμβρίου 2015, σημαντικός αριθμός εθνικών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων ανταποκρίθηκε αποστέλλοντας σχετικές προτάσεις. Η ποιότητα των περισσότερων προτάσεων καταδεικνύει το ουσιαστικό ενδιαφέρον των οργανώσεων να βοηθήσουν στην κάλυψη της βασικής ανάγκης για στέγη.

Έπειτα από μια εσωτερική διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, επιλέχθηκαν εννέα οργανώσεις, οι οποίες θα κληθούν να υποβάλουν λεπτομερείς προτάσεις έργου μέχρι το τέλος του έτους. Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η επιλογή των εταίρων περιλαμβάνουν τις προτεινόμενες τοποθεσίες υλοποίησης της δράσης, το είδος των δραστηριοτήτων που προτίθεται να αναπτύξει κάθε οργάνωση, την εμπειρία της κ.ο.κ. Συνεργασίες με τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων δήμων ανά την Ελλάδα, επίσης προβλέπονται για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος.

Στόχος είναι η υλοποίηση του έργου να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου του 2016, σε συνεργασία με τις επιλεχθείσες οργανώσεις. Στο μεταξύ, σήμερα η Υ.Α. διασφαλίζει την παροχή και αύξηση των θέσεων υποδοχής για υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο, μαζί με τον παρόντα εταίρο μας σε αυτό τον τομέα.

Η επάρκεια των θέσεων υποδοχής αιτούντων άσυλο αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας, σε συνεργασία με άλλους φορείς και χάρη στην οικονομική υποστήριξη και εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους υποψήφιους προς μετεγκατάσταση και άλλους αιτούντες άσυλο.