Αλλάζει η Τουρκία την πολιτική της ως προς την είσοδο σύρων υπηκόων.

Έτσι, από τις 8 Ιανουαρίου θα ζητείται να έχουν λάβει βίζα οι Σύροι που φτάνουν αεροπορικώς ή διά θαλάσσης μέσω τρίτων κρατών στη χώρα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Ταντζού Μπιλτζίκ, «με αφετηρία την 8η Ιανουαρίου (2016) οι Σύροι που θα καταφθάνουν στην Τουρκία αεροπορικώς ή διά θαλάσσης θα έχουν την υποχρέωση (να έχουν εξασφαλίσει) θεώρηση (διαβατηρίου). Εντούτοις, θα συνεχίσουμε την πολιτική ανοιχτών συνόρων για ανθρωπιστικούς λόγους (για τους Σύρους), που περνούν τα χερσαία σύνορα μας»,

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, το μέτρο αποφασίστηκε ώστε να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση που έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Τον Οκτώβριο του 2009, η Τουρκία και η Συρία είχαν συνάψει μια διμερή συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, επιτρέποντας την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών τους ανάμεσα στις δύο χώρες.