Ένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψη των μέσων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοίνωσε ότι τους επόμενους μήνες θα αναπτύξει περαιτέρω τους κανόνες και τα εργαλεία της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των νέων απειλών καθώς και ότι θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να συνεργάζονται καλύτερα ώστε να εντείνουν τον αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο πρώτος άξονας του επίμαχου σχεδίου εστιάζει στον εντοπισμό των τρομοκρατών μέσω κεφαλαιακών κινήσεων και την παρεμπόδισή τους να μεταφέρουν κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εξάλειψη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Το παράνομο εμπόριο που πραγματοποιείται από περιοχές υπό την κατοχή τους αποτελεί σήμερα την κύρια πηγή εσόδων των τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εγκρίθηκε το Μάιο του 2015.

Το 2017 η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση των εξουσιών των τελωνειακών αρχών με στόχο την εξάλειψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω του εμπορίου αγαθών. Μια άλλη πρόταση θα αφορά το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών και θα αποσκοπεί στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας σε περισσότερες χώρες.

Όλα τα μέτρα που παρουσιάζονται σήμερα θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2017, τονίζει η Επιτροπή.

 «Πρέπει να εξαλείψουμε τους πόρους που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες για την εκτέλεση των ειδεχθών εγκλημάτων τους. Εντοπίζοντας και εξαλείφοντας τα μέσα χρηματοδότησης των τρομοκρατικών δικτύων, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη δυνατότητά τους να ταξιδεύουν, να αγοράζουν όπλα και εκρηκτικά, να σχεδιάζουν επιθέσεις, και να εξαπλώνουν το μίσος και τον φόβο στο διαδίκτυο» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Πρέπει να σταματήσουμε την πρόσβαση των τρομοκρατών σε κεφάλαια, να δώσουμε στις αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα τη ροή κεφαλαίων, ώστε να εμποδίζουν καταστροφικές επιθέσεις όπως αυτές που έγιναν στο Παρίσι πέρυσι, και να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα κράτη μέλη επιβάλλονται κυρώσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εποπτεία των πολυάριθμων χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες, από το ρευστό χρήμα και τα πολιτιστικά αγαθά μέχρι τα εικονικά νομίσματα και τις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες, αποτρέποντας παράλληλα τα περιττά εμπόδια στη λειτουργία του συστήματος πληρωμών και των χρηματοπιστωτικών αγορών για τους κοινούς, νομοταγείς πολίτες.»