Σύμφωνα με το βουλγαρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Φόκουs η Βουλγαρία χαρακτήρισε ανεπιθύμητο πρόσωπο τον Ουγκούρ Εμίρογλου, διπλωματικό υπάλληλο στο τούρκικο προξενείο στο Μπουργκάs (Πύργο).

Αυτό ανέφερε στο Φόκουs διπλωματική πηγή η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία τηs. Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, η παρέμβαση του τούρκου διπλωμάτη στον τρόπο άσκησηs τηs μουσουλμανικήs λατρείασs είναι απολύτωs αντίθετη με την διπλωματική ιδιότητα.