''Δεν υπάρχουν ούτε τελεσίγραφα ούτε κίνδυνος να φύγει κάποια χώρα από την ζώνη Σένγκεν'' τόνισε σήμερα ο ευρωπαίος επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη για την επιστροφή στην ομαλότητα σε ό,τι αφορά την Σένγκεν

Ο ευρωπαίος επιτρόπος υπογράμμισε πως ο διάλογος για την αναθεώρηση της Σένγκεν αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα μήνα και θα αφορά πρωτίστως το άρθρο σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατές οι επιστροφές μεταναστών στο κράτος-μέλος πρώτης υποδοχής.

Ωστόσο, ο επίτροπος Μετανάστευσης έκανε σαφές πως για να πραγματοποιηθεί η αναθεώρηση του Δουβλίνου πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. «Όταν είχαμε υιοθετήσει αυτό το άρθρο η κατάσταση ήταν διαφορετική. Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία», υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε πως τα hotspots είναι υπεύθυνα για να δώσουν το «status» σε καθένα που εισέρχεται παράνομα στην Ευρώπη. 

«Όσοι δε χρήζουν προστασίας θα επιστρέφονται», είπε σημειώνοντας πως θέλει να στείλει ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» ως προς αυτό.

«Ούτε τελεσίγραφα ούτε κίνδυνος να φύγει κάποια χώρα από τη ζώνη Σένγκεν», τόνισε, επίσης, ο ίδιος, ζητώντας περισσότερη ευθύνη από τα κράτη-μέλη και αίσθημα αλληλεγγύης. «Τελικός στόχος είναι να περάσουμε από μονομερείς ενέργειες σε συντονισμένη δράση», ανέφερε ο επίτροπος, επισημαίνοντας ότι οι δυσλειτουργίες στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να αρθούν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα.

Σε σχέση με τη μετεγκατάσταση χαρακτήρισε κάποια κράτη-μέλη «αρχικά απρόθυμα» να την εφαρμόσουν, ωστόσο, το στέλεχος της Κομισιόν πως είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της και οφείλουν να συμμορφωθούν.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με την Τουρκία, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντική συνάντηση, καθώς ένα από τα θέματα που θα τεθεί είναι η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. 

Επιπλέον, τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος, πως το σχέδιο δράσης αρχίζει και λειτουργεί, η Τουρκία ήδη δέχτηκε χθες την επιστροφή των 300 πρώτων παράτυπων μεταναστών, ενώ στόχος είναι να βρεθεί η διαδικασία εκείνη που θα κάνει αυτές τις επιστροφές συχνές.

Ο οδικός χάρτης

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έναν λεπτομερή Χάρτη Πορείας με συγκεκριμένα βήματα για την αποκατάσταση της τάξης στη διαχείριση των εξωτερικών και εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η δημιουργία του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα έχει επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα εξίσου στους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ωστόσο κατά τους τελευταίους μήνες το σύστημα δοκιμάζεται έντονα από την προσφυγική κρίση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης-19ης Φεβρουαρίου έδωσε τη σαφή εντολή αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν και της επίτευξής της με συντονισμένο τρόπο, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες.

Το κόστος από τη μη εφαρμογή του Σένγκεν

Οι προσωρινοί συνοριακοί έλεγχοι όχι μόνο παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά επίσης συνοδεύονται από σημαντικό οικονομικό κόστος. Η Επιτροπή έχει υπολογίσει ότι η πλήρης επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα επέφερε αμέσως άμεσο κόστος ύψους από 5 έως 18 δισ. ευρώ ετησίως (ή 0,05%-0,13% του ΑΕΠ). Το εν λόγω κόστος θα επιβάρυνε κυρίως συγκεκριμένους φορείς και περιοχές, ωστόσο θα επηρέαζε αναπόφευκτα και την οικονομία της ΕΕ συνολικά.

Για παράδειγμα:

  • Κράτη μέλη, όπως η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και η Γερμανία, θα επωμίζονταν πρόσθετο κόστος ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ για την οδική μεταφορά εμπορεύσιμων αγαθών.
  • Οι επιχειρήσεις στην Ισπανία και την Τσεχική Δημοκρατία θα έφταναν να πληρώνουν περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ σε πρόσθετες δαπάνες.
  • Οι συνοριακοί έλεγχοι θα στοίχιζαν, από άποψη απώλειας χρόνου, στους 1,7 εκατ. μεθοριακούς εργαζόμενους ή στις εταιρείες που τους απασχολούν από 2,5 έως 4,5 δισ. ευρώ.
  • Θα ήταν πιθανό να απολεσθούν τουλάχιστον 13 εκατ. διανυκτερεύσεις τουριστών , με συνολικό κόστος 1,2 δισ. ευρώ.
  • Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιβαρυνθούν με διοικητικό κόστος ύψους τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ λόγω της ανάγκης για πρόσθετο προσωπικό που θα επιφορτισθεί με ελέγχους στα σύνορα.

Διασφαλίζοντας την προστασία των εξωτερικών συνόρων

Η θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η διασφάλιση αποτελεσματικών συνοριακών ελέγχων αποτελεί προαπαιτούμενο σε έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα παραπάνω πρέπει να αποτελούν κοινή ευθύνη. Τον Δεκέμβριο η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη πρόταση για Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Είναι επιτακτική ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την εν λόγω πρόταση το αργότερο τον Ιούνιο, προκειμένου να έχει τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι. Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη και την Frontex να ξεκινήσουν αμέσως τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος, και κυρίως να προσδιορίσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περισσότερο τις τρέχουσες επιχειρήσεις της Frontex.

Άμεση υποστήριξη για την Ελλάδα

Η μαζική εισροή μεταναστών θα ασκούσε σοβαρές πιέσεις στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων οποιουδήποτε κράτους μέλους. Τα εξωτερικά σύνορα στην Ελλάδα υφίστανται τεράστια πίεση και υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι παρούσες ελλείψεις στη διαχείριση των συνόρων. Υφίσταται ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων βημάτων, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών:

Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις ελληνικές αρχές και να συντονίζονται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.

Θα πρέπει να υπάρχει 100 % ταυτοποίηση και καταγραφή όλων των εισερχόμενων, συμπεριλαμβανομένων των συστηματικών ελέγχων ασφάλειας σε αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων.

Η Ελλάδα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των Συστάσεων Αξιολόγησης Σένγκεν και μια εκτίμηση των αναγκών προκείμενου να δώσει τη δυνατότητα σε άλλα κράτη μέλη, σε οργανισμούς της ΕΕ και στην Επιτροπή να παράσχουν έγκαιρη υποστήριξη.

Εφόσον χρειαστεί, η Frontex θα πρέπει να προετοιμάσει αμέσως την περαιτέρω διάθεση ομάδων Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και να απευθύνει πρόσθετες εκκλήσεις για συνεισφορές έως τις 22 Μαρτίου.

Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ανταποκριθούν στις εν λόγω εκκλήσεις εντός 10 ημερών με ανθρώπινους πόρους και τεχνικό εξοπλισμό.

Θα επιδιωχθεί επίσης η εφαρμογή του Κοινού Σχεδίου Δράσης ΕΕ-Τουρκίας και του εθελοντικού προγράμματος εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους με την Τουρκία προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία μείωση στους αριθμούς των αφίξεων στην Ελλάδα. Η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων επείγουσας μετεγκατάστασης και η αύξηση των επιστροφών στην Τουρκία και στις χώρες καταγωγής αναμένεται να μειώσουν την πίεση που ασκείται στην Ελλάδα.

Εντωμεταξύ, καθώς ενισχύθηκαν οι συνοριακοί έλεγχοι κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων και ενώ η ροή μεταναστών που εισέρχονται στην Ελλάδα συνεχίζεται, οι αριθμοί των μεταναστών αυξάνουν στην Ελλάδα. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επείγουσα και αναγκαία την ενίσχυση της υλοποίησης των αποφάσεων μετεγκατάστασης από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα υποβοηθήσει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της μετεγκατάστασης και θα υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις για την επιτευχθείσα πρόοδο. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις δημιουργίας ενός νέου μέσου Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης για την ταχύτερη αντιμετώπιση κρίσεων εντός της ΕΕ.