Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται τις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πρόκειται για τη Δεύτερη Έκθεση Προόδου για την Τουρκία, σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου, στην οποία η Επιτροπή καταγράφει «βήματα προόδου» σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Οκτωβρίου του 2014.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή στην έκθεσή της διαπιστώνει ότι μετά τη Σύνοδο ΕΕ-Τουρκίας, της 29ης Νοεμβρίου 2015, η Τουρκία έχει επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την απελευθέρωση της βίζας.

Επισημαίνεται ότι η Τουρκία που φιλοξενεί πάνω από 2,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, πρόσφατα τους χορήγησε τη δυνατότητα να εργάζονται νόμιμα στη χώρα, μια εξέλιξη που αναμένεται ότι διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση και την αυτοσυντήρησή τους. Επίσης η Τουρκία εξασφάλισε την πρόσβαση των προσφύγων στις δημόσιες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων εγγραφής των παιδιών τους στα σχολεία.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η Τουρκία ξεκίνησε να εφαρμόζει αυστηρότερα μέτρα στη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου και εισδοχής στο έδαφός της για πολίτες που προέρχονται από χώρες οι οποίες αποτελούν πηγές παράτυπης μετανάστευσης στην Τουρκία και την ΕΕ. Τονίζεται, επίσης, ότι η Τουρκία συνεχίζει να ενισχύει συνολικά τον έλεγχο και τη διαχείριση των συνόρων της.

Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση, η Τουρκία πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση της βίζας. Μεταξύ άλλων, πρέπει να ξεκινήσει έκδοση διαβατηρίων με δακτυλικά αποτυπώματα, βάσει των προτύπων της ΕΕ και να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης από το έδαφός της.

Επίσης, η Τουρκία καλείται να μειώσει τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαδικασιών ασύλου και να εντείνει τη συνεργασία της με τα κράτη-μέλη της ΕΕ με τα οποία συνορεύει, κυρίως όσον αφορά τις επανεισδοχές, καθώς και να εντείνει τη μάχη κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Τέλος, η Τουρκία καλείται να υιοθετήσει νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την EUROPOL και τη EUROJUST. Η Τουρκία καλείται επίσης να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τα πρότυπα της ΕΕ και να υιοθετήσει και να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο, διάφορες διεθνείς συνθήκες.