Στο τεράστιο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών στην Βουλγαρία αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι Nova Televizia η Έυα Ζέτσεβα από το κέντρο για την προστασία του παιδιού.

Σύμφωνα με την ίδια, τα παιδιά στη χώρα για τα οποία έχει εκδοθεί έκκληση για διεθνή προστασία ανέρχονται σε 1.800. Από αυτά, 1.200 έχουν πιστοποιηθεί σαν ασυνόδευτα, ενώ σχεδόν όλα είναι αγόρια.

Σύμφωνα με τους βουλγαρικούς νόμους, παιδιά μέχρι 18 χρονών δεν μπορούν να συλληφθουν και να κρατηθούν υποχρεωτικά σε κέντρα προσφύγων και αυτό έχει ωs αποτέλεσμα να φεύγουν από τα κέντρα και να περιπλανώνται στο εσωτερικό τηs Βουλγαρίαs. Μόνο το 2015 είχε 460 τέτοια παιδιά.

Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση παιδιού που πιστοποιήθηκε στη Βουλγαρία, εγκατέλειψε το κέντρο προσφύγων και βρέθηκε στη Γερμανία όπου μόνο του ανακάλυψε τους γονείς του.

Το μέλλον αυτών των παιδιών είναι αβέβαιο γιατί παρόλο που λαμβάνουν φροντίδα, εκτός των άλλων, είναι και σε μη προσδιορισμένη ηλικία ενώ συνήθωs ταξιδεύουν με ανθρώπουs που δεν έχουν καμία συγγενική σχέση.

Για τα παιδιά αυτά μόλις πιστοποιηθούν είναι δυνατό να πάρει την κηδεμονία κάποιοs από την ομάδα των μεταναστών με την οποία ταξίδευαν ή να την αναλάβει ο δήμος της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το κέντρο κράτησης των προσφύγων κατέληξε η κυρία Ζέτσεβα.