Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε στην απασχόληση στην Ευρωζώνη το τέταρτο τρίμηνο του 2015, έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ στην «ΕΕ των 28» η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1%. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο του 2015 καταγράφονται 229,9 εκατομμύρια απασχολούμενοι στην «ΕΕ των 28» και 151,9 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη.

 Στην Ελλάδα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2015, έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η απασχόληση στη χώρα αυξήθηκε κατά 2,5%.

 Τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης κατέγραψαν η Μάλτα (1,7%) και η Κροατία (0,8%), ενώ ακολουθούν η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία με 0,7%. Μείωση της απασχόλησης κατέγραψαν η Εσθονία (-2,4%), η Μ. Βρετανία (-1%) και η Λιθουανία (-0,3%).