Τη μεγάλη απόκλιση και διάκριση σε βάρος των γυναικών σε ό,τι αφορά τις μισθολογικές απολαβές στη Γερμανία καταγράφει η Eurostat, σύμφωνα με την οποία οι Γερμανίδες κερδίζουν κατά το ένα πέμπτο λιγότερα χρήματα από τους άνδρες στη χώρα.

Ειδικότερα, η απόκλιση στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε στο 21% τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Στατιστικής, μειωμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2014, όμως πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που κυμαινόταν στο 16,5% το 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Εδώ και 10 χρόνια, η μισθολογική απόκλιση μεταξύ ανδρών γυναικών στη Γερμανία δεν έχει διαφοροποιηθεί στην πράξη: το 2006, το ποσοστό βρισκόταν στο 23%.

Στις περιοχές της πρώην ανατολικής Γερμανίας, όπου, ακόμα και 25 χρόνια μετά την επανένωση οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο σε σύγκριση με εκείνες στο δυτικό τμήμα της χώρας και συχνότερα σε εργασίες πλήρους απασχόλησης, η μισθολογική απόκλιση είναι χαμηλότερη (8%) σε σύγκριση με τη δυτική Γερμανία (23%).

Οι Γερμανίδες εργάζονται συχνότερα σε τομείς ή θέσεις όπου οι απολαβές είναι χαμηλότερες και ακόμα συχνότερα σε μερική απασχόληση, περιγράφει η στατιστική υπηρεσία.

Επιπλέον το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της Γερμανίας αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, όμως για πολλές από τις μητέρες της οικογένειας η μερική απασχόληση παραμένει ο κανόνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ η μικρότερη απόκλιση ανδρών-γυναικών στις μισθολογικές απολαβές καταγράφεται στη Σλοβενία και η μεγαλύτερη στην Εσθονία.