Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που της παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Τετάρτη (8/6) ότι εγγυάται το δικαίωμα των υπόπτων εμπλοκής σε ποινικά αδικήματα να συνεννοηθούν με δικηγόρο και να ενημερώσουν την οικογένειά τους σχετικά με τη σύλληψή τους, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, κάθε ύποπτος, ανεξάρτητα από την χώρα που βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εξασφαλισμένο το δικαίωμα συνεννόησης με τον δικηγόρο του από τη στιγμή που συλλαμβάνεται από την αστυνομία έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο ύποπτος θα μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με μέλος της οικογένειάς του ή τον εργοδότη του και να τους ενημερώσει σχετικά με τη σύλληψή του.

Αν βρίσκεται εκτός της χώρας του, ο ύποπτος θα έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το προξενείο της χώρας του.

«Το δικαίωμα της αμερόληπτης δίκης είναι ουσιαστικό προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντιγκ, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης.

«Μετά από σύλληψη πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τους πολίτες ότι θα μπορέσουν να δουν ένα δικηγόρο, ανεξάρτητα από το πού ευρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κρατούνται σε χώρα άλλη από την δική τους, θα πρέπει να τύχουν της στήριξης της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας τους. Τα σημερινά μέτρα θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά μας συστήματα εξασφαλίζοντας ότι οι ύποπτοι τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με ταυτόσημες δίκαιες ελάχιστες προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» σημείωσε η Επίτροπος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που της παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβόνας στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι εγγυάται το δικαίωμα των υπόπτων εμπλοκής σε ποινικά αδικήματα να συνεννοηθούν με δικηγόρο και να ενημερώσουν την οικογένειά τους σχετικά με τη σύλληψή τους, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

    Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή, κάθε ύποπτος, ανεξάρτητα από την χώρα που βρίσκεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει εξασφαλισμένο το δικαίωμα συνεννόησης με τον δικηγόρο του από τη στιγμή που συλλαμβάνεται από την αστυνομία έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο ύποπτος θα μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με μέλος της οικογένειάς του ή τον εργοδότη του και να τους ενημερώσει σχετικά με τη σύλληψή του. Αν ευρίσκεται εκτός της χώρας του, ο ύποπτος θα έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το προξενείο της χώρας του.

    "Το δικαίωμα της αμερόληπτης δίκης είναι ουσιαστικό προκειμένου οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα", δήλωσε η Βίβιαν Ρέντιγκ, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. "Μετά από σύλληψη πρέπει να υπάρχει εγγύηση για τους πολίτες ότι θα μπορέσουν να δουν ένα δικηγόρο, ανεξάρτητα από το πού ευρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κρατούνται σε χώρα άλλη από την δική τους, θα πρέπει να τύχουν της στήριξης της προξενικής αρχής ή της πρεσβείας της χώρας τους. Τα σημερινά μέτρα θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στα δικαστικά μας συστήματα εξασφαλίζοντας ότι οι ύποπτοι τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με ταυτόσημες δίκαιες ελάχιστες προδιαγραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση" σημείωσε η Επίτροπος.