Έχοντας μπροστά τους τον κίνδυνο το 2045 οι Boύλγαροι το γένος να είναι μειονότητα στην χώρα, τα βουλγαρικά κόμματα αναζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.
 
βουλγαρικά κόμματα χτυπούν από τώρα την καμπάνα για ένα πρόβλημα που τα αποτελεσματά του θα φανούν σε 10-20 χρόνια αλλά δεν πρέπει να χαθεί χρόνος.
 
Στα πλαίσια αυτά και σε συνάντηση που έγινε ένα από τα μέτρα που προτάθηκε ήταν να δωθεί δωρεάν γη σε βούλγαρους το γένος που ζουν εκτόs Βουλγαρίαs και που θα έρθουν από το εξωτερικό και θα θελήσουν να γίνουν αγρότες.
 
Σε αυτούς εκτός από δωρεάν γη προτείνεται να δωθεί πράσινη κάρτα που θα τους δίνει όλα τα δικαιώματα εκτός από αυτό της ψήφου ενώ προτείνεται και η δημιουργία ενός ταμείου που θα χρηματοδοτήσει την τεχνική και ειδική βοήθεια που θα λάβουν αυτοί που θα έρθουν για να γίνουν αγρότες.
 
βουλγαρικά κόμματα που πήραν μέρος στην σύσκεψη θεωρούν το δημογραφικό μαζί με την μαζική μετανάστευση κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα που μπορούν να αλλάξουν την εθνοθρησκευτική σύσταση της χώρας.
 
Αναφορά σε από ποιές χώρες θα μπορούσαν να έρθουν Βούλγαροι το γένοs δεν έγινε γνωστό αν υπήρξε.