Διενέργεια έρευνας για την υπόθεση των Panama Papers διετάχθη από την κυπριακή κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος κάλεσε τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες να διερευνήσουν άμεσα το θέμα που προέκυψε με τα λεγόμενα «έγγραφα του Παναμά», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες ενέργειες οποιεσδήποτε κυπριακές εταιρείες.

Δήλωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, σε απάντηση των δηλώσεων του γγ του ΑΚΕΛ αναφορικά με τα εν λόγω έγγραφα, ανέφερε πως η κυβέρνηση θεωρεί απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία που εκφράζει ο γγ του ΑΚΕΛ έστω και αν οι υπό διερεύνηση υποθέσεις ανάγονται στο παρελθόν.

«Σε αυτό το πλαίσιο καλεί τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και τις επαγγελματικές ομάδες να διερευνήσουν άμεσα το θέμα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται ή όχι σε παράνομες ενέργειες οποιεσδήποτε κυπριακές εταιρείες», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να καταστήσει σαφές ότι επιθυμία της κυβέρνησης είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να παραμείνει ως υψηλού επιπέδου κέντρο παροχής υπηρεσιών και επιχειρηματικότητας μακριά από έκνομες πρακτικές», τονίζεται επίσης.

Επίσης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάνει άλματα υιοθετώντας πλήρως όλες τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε ότι επιβάλλεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για να αποσαφηνιστεί πλήρως κατά πόσο υπάρχει εταιρεία που σχετίζεται με την Κύπρο και εμπλέκεται στο παγκοσμίων διαστάσεων σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά.

Η κ. Καλογήρου τόνισε, ωστόσο, ότι η Κύπρος δεν αποτελεί φορολογικό παράδεισο και ότι προς το παρόν, δεν προκύπτει οτιδήποτε ύποπτο για εταιρείες που επιβλέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε καταγγελία.

Προσέθεσε ότι από το 2012 και μετά, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή νέα διάταξη στην Κύπρο περί διοικητικών υπηρεσιών, δεν παρουσιάζονται τέτοιου είδους προβλήματα, καθώς έχει ενισχυθεί η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι με βάση τη νέα νομοθεσία ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες και ελέγχονται οι συναλλαγές που περνούν από την Κύπρο.

Όσες εταιρίες, είπε, δεν τηρούν τα στοιχεία που προβλέπονται, διαγράφονται.