Το κλίμα πολιτικής αστάθειας που εδραιώνεται στη Βραζιλία, επηρεάζει τους παραγωγούς, τις εμπορικές εταιρίες, αλλά και τις εταιρίες συμβούλων που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία βασικών αγαθών, όπως, το καλαμπόκι και η ζάχαρη.

Ύστερα από μια μακρά περίοδο αύξησης των εξαγωγών στα παραπάνω προϊόντα τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι έμποροι-εξαγωγείς προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αύξησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος (ρίαλ) στην περίπτωση απομάκρυνσης της προέδρου Ντίλμα Ρούσεφ.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, εκτιμούν ότι θα μειωθεί το περιθώριο κέρδους που είχαν από τις εξαγωγές, ενώ θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα επηρεαστεί και το επίπεδο ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στο επίπεδο της τιμής.

Οι επενδυτές από την πλευρά τους, πιστεύουν ότι η διακυβέρνηση Ρουσέφ θ' αντικατασταθεί από μια πιο φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τις εμπορικές δραστηριότητες διακυβέρνηση.

Οι οικονομικοί αναλυτές από την πλευρά τους, τονίζουν ότι τόσο οι πωλητές, όσο και οι αγοραστές προϊόντων τηρούν στάση αναμονής έναντι των εξελίξεων.

1 ευρώ = 3,94 ρίαλ