Στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΕΕ για ασυνέπεια και διακριτική μεταχείριση σε ό,τι αφορά τον κανόνα του 3% του ΑΕΠ για το δημοσιονομικό έλλειμμα μιας χώρας – μέλους βρίσκεται η Κομισιόν.

Η Κομισιόν «δεν εφαρμόζει με συνέπεια τη διαδικασία», ανέφεραν σε έκθεσή τους οι ελεγκτές της ΕΕ, προσθέτοντας ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δεν ήταν αποτελεσματικό στην απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και στο να τους επιβάλει να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο κάλεσε την Κομισιόν να είναι περισσότερο διαφανής στον τρόπο που αξιολογεί τη συμμόρφωση των χωρών με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

«Ελάχιστες πληροφορίες είναι ευρέως διαθέσιμες όσον αφορά τις παραδοχές και τις παραμέτρους της Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι «αυτό εγείρει αμφιβολίες ως προς τη συνολική αξιοπιστία των αξιολογήσεών της».

Οι ελεγκτές έλεγξαν την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος από την Επιτροπή την περίοδο 2009-2015 σε έξι κράτη-μέλη: την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Κομισιόν χρησιμοποίησε «υψηλό βαθμό ευελιξίας και διακριτικότητας» για την Ιταλία και τη Γαλλία το 2015, αποφασίζοντας να μην εκκινήσει μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε βάρος της Ιταλίας, παρά την «εκ πρώτης όψεως» παραβίαση του δημοσιονομικού κανόνα, ενώ παρείχε περισσότερο χρόνο στη Γαλλία για να μειώσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% παρά τα στοιχεία που υποδείκνυαν ότι η διαδικασία θα έπρεπε να είχε αυστηροποιηθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την κριτική αυτή, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει τις χώρες της ΕΕ ισότιμα, ότι είναι απόλυτα προσηλωμένη στη διαφάνεια και έχει καταστήσει διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες για τα βασικά μέτρα.