Νέα είσοδος σήμερα στον ΟΟΣΑ. 

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός, η Λετονία γίνεται η 35η χώρα - μέλος του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). 

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ 'Ανχελ Γκουρία, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καλωσορίζουμε τη Λετονία ως μέλος του ΟΟΣΑ.

Η εξέλιξη αυτή επαναβεβαιώνει τη δέσμευση του Οργανισμού να ενώσει χώρες που θέλουν να αποτελούν μέλη αυτού του οίκου των καλύτερων πρακτικών', ο οποίος επιδιώκει να δίνει απαντήσεις και λύσεις στα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του κόσμου».