Το «πράσινο φως» για την παράταση των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων σε χώρες της Ευρώπης, υιοθετώντας τη σχετική σύσταση της Κομισιόν.

Έτσι παρατείνονται για άλλους έξι μήνες οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν και η απόφαση αφορά τις Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Νορβηγία.

Συγκεκριμένα η Αυστρία μπορεί να παρατείνει τους ελέγχους στα χερσαία περάσματα με τη Σλοβακία και τη Ουγγαρία,η Γερμανία στα χερσαία σύνορα με την Αυστρία, η Δανία στα λιμάνια με συνδέσεις για τη Γερμανία και στα χερσαία σύνορα της Δανίας, της Γερμανίας, η Σουηδία στα σουηδικά λιμάνια και γέφυρα Öresund και η Νορβηγία στα νορβηγικά λιμάνια με συνδέσεις με τη Δανία , τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Οι έλεγχοι στα σύνορα πρέπει να είναι στοχευμένοι και περιορισμένοι σε έκταση, σε συχνότητα, ως προς την τοποθεσία και το χρόνο, αλλά και σε ό, τι είναι απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή και για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και εσωτερικής ασφάλειας οι οποίες προκύπτουν από τις δευτερογενείς μετακινήσεις των παράνομων μεταναστών.

Στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισημαίνεται άλλωστε ότι οι χώρες – μέλη θα πρέπει να διαβουλευτούν με τους γείτονές τους προτού εισάγουν τους συνοριακούς ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοια μέτρα θεωρούνται απαραίτητα και είναι σε συμφωνία με τον Κώδικα Συνόρων της Σένγκεν.

Η σύσταση αναφέρει ρητώς ότι δεν προβλέπει την εισαγωγή ελέγχων για τους επιβάτες που φθάνουν ή αναχωρούν από την Ελλάδα από τον αέρα ή τη θάλασσα.