Οι Γάλλοι βουλευτές υιοθέτησαν σήμερα μια απόφαση που πρότειναν από κοινού το Σοσιαλιστικό κόμμα στη Γαλλία κι οι Σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, ζητώντας να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένας φόρος στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές --σε ποσοστό 0,05% επί του τιμήματος της κάθε συναλλαγής.
Ο ομιλητής του Σοσιαλιστικού κόμματος, Πιερ Αλέν Μιέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του γι' αυτήν τη «γαλλογερμανική συναίνεση», όπως και «τη συναίνεση Δεξιάς-Αριστεράς» στο ζήτημα αυτό.

Όμως στη γερμανική Κάτω βουλή, προς το παρόν το σχετικό νομοσχέδιο παραπέμπεται, για περαιτέρω επεξεργασία, στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ο γάλλος υφυπουργός Εξωτερικού εμπορίου, Πιερ Λελούς ενέκρινε την πρωτοβουλία του γαλλικού Σοσιαλιστικού κόμματος και των γερμανών Σοσιαλδημοκρατών, δηλώνοντας ότι «ο γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί υποστηρίζει τις νεωτεριστικές χρηματοδοτήσεις, στον αγώνα εναντίον της φτώχειας, της κλιματικής υπερθέρμανσης στην Αφρική», ως πρόεδρος φέτος του G20 (12 ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες κι οι Οκτώ πλουσιότερες στον πλανήτη).

Η απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης επί λέξει «εισηγείται στην κυβέρνηση να παρουσιάσει, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας, το αργότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει το φθινόπωρο, μία νομοθετική πρωτοβουλία που να θεσπίζει έναν φόρο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές».

Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης που εγκρίθηκε σήμερα στο Παρίσι, «θα περιέχει τα εξής στοιχεία: έναν φόρο για όλες τις οικονομικές συναλλαγές (που θα ανέρχεται στο) 0,05% του τιμήματος της συναλλαγής, μία απόδοση του ίδιου φόρου όσον αφορά τις χρηματιστηριακές και εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, για τα χρεόγραφα, τα ομόλογα ειδικά, τα χρηματιστηριακά παράγωγα, τα προϊόντα στις αγορές του συναλλάγματος και τέλος την υπαγωγή των εσόδων από το νέο φόρο στα έσοδα των εθνικών προϋπολογισμών».

Τέλος, η ίδια νομοθετική πρωτοβουλία ορίζεται ότι «πρέπει να υιοθετηθεί στο επίπεδο όλης της ΕΕ ή, αλλιώς, στο επίπεδο της ευρωζώνης ή, έστω, στο επίπεδο μιας ομάδας κρατών μελών της ΕΕ».