Την εκτίμηση ότι το ενδεχόμενο εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ (Brexit) θα έχει σοβαρότατες επιτπώσεις στην οικονομία της χώρας, εκτιμά η κυβέρνηση της Ολλανδίας, εξαιτίας του επιπέδου των εμπορικών σχέσεων.

Η ίδια εκτίμηση αναφέρει ότι το οικονομικό κόστος για την Ολλανδία μπορεί να φτάσει σε ποσοστό 1,2% επί του ΑΕΠ ή 10 δισ ευρώ, μέχρι το 2030.

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα υπάρξουν στους τομείς των χημικών, των ηλεκτρονικών, των οχημάτων, της επεξεργασίας τροφίμων, αλλά και των μετάλλων.

Από την άλλη μεριά, το κόστος ενδεχόμενο Brexit για την Ολλανδία, μπορεί να μειωθεί κατά 20% υπό μια νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας.