Συνολικά 4.469 Κινέζοι αξιωματούχοι τιμωρήθηκαν τον Μάιο για παραβίαση των κανόνων χρηστής διαχείρισης και ηθικής, ανακοίνωσε το ανώτατο όργανο κατά της διαφθοράς του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (CPC).

Οι αξιωματούχοι που τιμωρήθηκαν είχαν εμπλακεί σε 3.215 υποθέσεις, οι 793 από τις οποίες αφορούσαν μη εγκεκριμένα επιδόματα ή επιδοτήσεις, σημειώνεται σε έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής για τον Πειθαρχικό Έλεγχο (CCDI) του CPC, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. 

'Αλλες παραβάσεις αφορούν τη μη εγκεκριμένη χρήση δημόσιων οχημάτων, τη μη εξουσιοδοτημένη αποδοχή και χορήγηση δώρων, τη χρήση δημόσιων πόρων για ταξίδια καθώς και πολυδάπανους γάμους και κηδείες. Η Κίνα εργάζεται σκληρά για να ελέγξει τη διαφθορά και να κάνει τους δημόσιους υπαλλήλους της πιο πειθαρχημένους στον τρόπο της εργασίας τους, ανταποκρινόμενη σε δημόσιες καταγγελίες για τη συμπεριφορά ορισμένων αξιωματούχων. 

Το CCDI καθιέρωσε ένα μηνιαίο σύστημα αναφοράς τον Αύγουστο του 2013 για να ελέγχει την εφαρμογή των «κανόνων οκτώ σημείων» σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θεσπίσθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2012 από το CPC για τη μείωση της γραφειοκρατίας, της σπατάλης και των ανεπιθύμητων εργασιακών συνηθειών. Έως το τέλος Μαΐου, είχαν τιμωρηθεί 20.951 αξιωματούχοι για παραβίαση των κανόνων αυτών στη διάρκεια του 2016.