Η Βρετανία θα πρέπει να σεβαστεί την επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών της και να υποβάλει το αίτημα του άρθρου 50, ώστε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει με δημοψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 395 ψήφους έναντι 200 και με 71 αποχές.

Η αίτηση αποχώρησης πρέπει να γίνει πριν από οποιοδήποτε συζήτηση για τις νέες σχέσεις ΕΕ- Μεγάλης Βρετανίας. Το επόμενο βήμα είναι η ΕΕ να μπει σε διαδικασία μεταρρύθμισης, που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των πολιτών της.

Η έκκληση της Ευρωβουλής στη Βρετανία για άμεση έναρξη των διαδικασιών για αποχώρηση έχει ως στόχο να προστατευτεί η ακαιρεότητα των πολιτών της Ένωσης από την αβεβαιότητα. Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν ότι το σώμα θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία αποχώρησης, καθώς και κάθε νέα σχέση Ε.Ε. - Βρετανία, ενώ πρέπει να έχει ρόλο και στις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Ένα ακόμη αίτημα που συζητήθηκε είναι να αλλάξει η σειρά της κυλιόμενης προεδρίας της ΕΕ, ώστε η Βρετανία να μην αναλάβει την προεδρία το 2017 ( να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Βρετανία θα αναλάμβανε την προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2017).

Στο ψήφισμα γίνεται λόγος για μια «καλύτερη και πιο δημοκρατική» ένωση, όπως τη ζητούν οι πολίτες.

«Μολονότι κάποια μέλη μπορεί να επιλέξουν πιο αργούς ρυθμούς ή μικρότερους βαθμούς ενοποίησης, ο πυρήνας της Ε.Ε. πρέπει να ενισχυθεί και η α λα καρτ λύσεις και εξαιρέσεις πρέπει να αποφευχθούν», είπε.